Nieuws

Machtiging Douanevertegenwoordiger

Beste klant, Sinds de invoering van het douanewetboek van de Unie (DWU) is het van belang dat de douanevertegenwoordiger wordt gemachtigd door de partij die vertegenwoordigd moet worden. Het is dus de exporteur of importeur die zijn aangifteproces uitbesteedt aan de douanevertegenwoordiger die deze machtiging moet verlenen. Gelieve in de…

Lees meer

REX – (Registered exporter)

Het REX systeem is in voege sinds 1 januari 2017, en het zal via een geleidelijke overgangsfase volledig zijn ingevoerd tegen juni 2020. Het is een systeem/database in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties dat op termijn de afgifte van afzonderlijke certificaten die de oorsprong van goederen aanduiden…

Lees meer

EORI nummer nu ook bij invoer verplicht!

EORI nummer nu ook bij invoer verplicht!
Bij uitvoer was het beschikken over een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) al geruime tijd een verplichting. Economische operatoren die invoeren zijn vanaf 9 januari 2017 verplicht om zich ook bij invoer te identificeren aan de hand van een EORI-nummer. Economische operatoren die…

Lees meer