REX – (Registered exporter)

Het REX systeem is in voege sinds 1 januari 2017, en het zal via een geleidelijke overgangsfase volledig zijn ingevoerd tegen juni 2020.

Het is een systeem/database in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties dat op termijn de afgifte van afzonderlijke certificaten die de oorsprong van goederen aanduiden gaat vervangen. (FORM A, EUR1, …)

De bedoeling is dat eens volledig operationeel deze certificaten niet meer zullen worden afgegeven, maar dat enkel een REX nummer EN een verklaring op factuur (of ander commercieel document) zullen dienen om het bewijs van oorsprong te leveren.

Het is van belang om op te merken dat de voorwaarden en de toepassing van de oorsprong regels niet wijzigen. Je zal dus als exporteur nog steeds bewijzen moeten kunnen voorleggen (of bijhouden) die kunnen staven dat je terecht in het bezit bent van een REX nummer. Die controle zal in eerste instantie gebeuren bij de aanvraag van een REX nummer, en later via periodieke na-controles.

Voor wie van toepassing?

  • exporteurs gevestigd in de begunstigde landen
- exporteurs in de EU die exporteren naar SAP begunstigde landen
  • exporteurs in de EU die exporteren naar derde landen waarmee de EU een vrijhandelsakkoord hebben dat het gebruik van REX vermeldt of toelaat
  • economische operatoren in de EU die bewijzen van oorsprong oorspronkelijk uit SAP begunstigde landen gaan vervangen

Vraag tijdig je REX registratie aan!

Link naar EU info: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en