EORI nummer nu ook bij invoer verplicht!

EORI nummer nu ook bij invoer verplicht!
Bij uitvoer was het beschikken over een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) al geruime tijd een verplichting.

Economische operatoren die invoeren zijn vanaf 9 januari 2017 verplicht om zich ook bij invoer te identificeren aan de hand van een EORI-nummer.

Economische operatoren die reeds een EORI-nummer gebruiken bij uitvoer, hoeven verder niets te doen. U kan via deze site checken of u beschikt over een geldig EORI nummer: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=nl

Indien u nog niet beschikt over een EORI-nummer dan kan u via ECA een aanvraag opstarten. U kan uw verzoek richten aan info@eca-a.be

OPGELET – Uw import order vanaf januari 2017:
Gelieve steeds het EORI nummer van de importeur/geadresseerde inzake BTW te vermelden bij uw opdracht aan onze importafdeling!