GEEN aangifte = GEEN transport

Beste klant,

We wensen u bij deze nogmaals te herinneren aan een nieuw beleid inzake boetes en afhandeling van dossiers waarbij goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken.

Samengevat kan gesteld worden dat de overtreding van het ontlopen (al dan niet bewust) van een douanecontrole strenger zal worden bestraft.

Let op dat hier geen onderscheid wordt gemaakt over de aard van controle en de selectiebasis.
Er kan een selectie zijn op basis van de inkomende vrachtlijst, op basis van de import/exportaangifte, een documentaire controle, en/of een fysieke controle van de goederen, enz.
U kan pas vrij over uw goederen beschikken indien de douane daarvoor de toestemming heeft verleend.

Wegname of verscheping van de goederen zonder goedkeuring zal vanaf 1/3/18 leiden tot een boete van 5000 €, en bij herhaling tot een boete van 7500 €, en vervolgens zelfs vervolging voor de rechtbank.

Gelieve elke partner in de schakel van uw dossier daarom tijdig en correct in te lichten over zijn/haar verplichtingen alvorens zomaar over de goederen te beschikken. Een vergetelheid of onachtzaamheid kan anders dure gevolgen hebben.

Transport of verscheping mag ENKEL uitgevoerd worden op het moment dat u beschikt over een geldige douaneaangifte. Het louter geven van een opdracht tot opmaak aangifte is NIET voldoende.

Stuur u order dus tijdig en hou rekening met het inplannen van transporten. Er bestaat altijd de kans dat een aangifte aan controle is onderworpen.