Machtiging Douanevertegenwoordiger

Beste klant,

Sinds de invoering van het douanewetboek van de Unie (DWU) is het van belang dat de douanevertegenwoordiger wordt gemachtigd door de partij die vertegenwoordigd moet worden. Het is dus de exporteur of importeur die zijn aangifteproces uitbesteedt aan de douanevertegenwoordiger die deze machtiging moet verlenen.

Gelieve in de toekomst bij een nieuwe opdracht ons deze machtiging te bezorgen, samen met een bewijs waaruit de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar blijkt. De machtiging moet uitgaan van de exporteur of importeur en moet worden verleend aan de douanevertegenwoordiger.

Het gaat hier om een éénmalige machtiging per exporteur of importeur. Deze administratie hoeft dus niet bij elk order opnieuw te worden overgedaan. U kan de machtiging hierbij vinden NL / ENG, deze zijn eveneens terug te vinden op onze website https://eca-a.be/downloads/.

U kan ervoor kiezen de machtiging bij te voegen bij uw eerst volgende opdracht, indien gewenst kan u ook voorbereidend aan de slag en deze vooraf al doorsturen naar authorisation@eca-a.be

Indien u meer info wenst aarzel niet om ons te contacteren en stel u vraag via authorisation@eca-a.be.